Doha - Qatar

05/02/2023 14:27

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

19 °

Cảm giác: 19 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 64 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Doha - Qatar Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Doha - Qatar
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675580400 : 1675580400
14:00
05/02
19 ° 19 ° bầu trời quang đãng
1675584000 : 1675584000
15:00
05/02
19 ° 18 ° bầu trời quang đãng
1675587600 : 1675587600
16:00
05/02
19 ° 18 ° bầu trời quang đãng
1675591200 : 1675591200
17:00
05/02
19 ° 18 ° bầu trời quang đãng
1675594800 : 1675594800
18:00
05/02
19 ° 18 ° bầu trời quang đãng
1675598400 : 1675598400
19:00
05/02
19 ° 18 ° bầu trời quang đãng
1675602000 : 1675602000
20:00
05/02
19 ° 18 ° bầu trời quang đãng
1675605600 : 1675605600
21:00
05/02
19 ° 19 ° bầu trời quang đãng
1675609200 : 1675609200
22:00
05/02
19 ° 19 ° bầu trời quang đãng
1675612800 : 1675612800
23:00
05/02
19 ° 19 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Doha - Qatar
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/02
19 ° 18 ° bầu trời quang đãng
06/02
20 ° 19 ° mây cụm
07/02
20 ° 20 ° bầu trời quang đãng
08/02
19 ° 19 ° mây đen u ám
09/02
18 ° 18 ° bầu trời quang đãng
10/02
18 ° 17 ° bầu trời quang đãng
11/02
18 ° 17 ° bầu trời quang đãng
12/02
19 ° 19 ° bầu trời quang đãng

Windy Maps