Định Quán, Đồng Nai

13/04/2024 17:45

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

40 °

Cảm giác: 41 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 27 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Định Quán, Đồng Nai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Định Quán, Đồng Nai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1712988000 : 1712988000
13:00
13/04
40 ° 41 ° mây đen u ám
1712991600 : 1712991600
14:00
13/04
40 ° 41 ° mây cụm
1712995200 : 1712995200
15:00
13/04
39 ° 41 ° mây cụm
1712998800 : 1712998800
16:00
13/04
37 ° 39 ° mây cụm
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
34 ° 37 ° mây cụm
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
30 ° 32 ° mây rải rác
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
28 ° 30 ° mây rải rác
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
27 ° 29 ° mây cụm
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
26 ° 26 ° mây cụm
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
26 ° 26 ° mây cụm
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
25 ° 26 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Định Quán, Đồng Nai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
39 ° 41 ° mây đen u ám
14/04
39 ° 40 ° mây đen u ám
15/04
39 ° 40 ° mây cụm
16/04
36 ° 37 ° mây rải rác
17/04
35 ° 38 ° mưa nhẹ
18/04
35 ° 38 ° mưa nhẹ
19/04
35 ° 39 ° mưa vừa
20/04
34 ° 39 ° mưa nhẹ

Windy Maps