Hồ Chí Minh, Đồng Nai

17/05/2022 15:32

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

32 °

Cảm giác: 36 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 58 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hồ Chí Minh, Đồng Nai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hồ Chí Minh, Đồng Nai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652774400 : 1652774400
15:00
17/05
32 ° 37 ° mưa nhẹ
1652778000 : 1652778000
16:00
17/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
1652781600 : 1652781600
17:00
17/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
1652785200 : 1652785200
18:00
17/05
31 ° 36 ° mưa vừa
1652788800 : 1652788800
19:00
17/05
30 ° 35 ° mưa nhẹ
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
28 ° 33 ° mưa vừa
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
28 ° 32 ° mưa cường độ nặng
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
27 ° 30 ° mưa vừa
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
27 ° 30 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hồ Chí Minh, Đồng Nai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
34 ° 38 ° mưa cường độ nặng
18/05
32 ° 36 ° mưa vừa
19/05
32 ° 37 ° mưa vừa
20/05
31 ° 36 ° mưa vừa
21/05
32 ° 36 ° mưa nhẹ
22/05
32 ° 35 ° mưa vừa
23/05
29 ° 33 ° mưa nhẹ
24/05
29 ° 33 ° mưa nhẹ

Windy Maps