Thị xã Long Khánh, Đồng Nai

07/06/2023 20:10

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 97 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thị xã Long Khánh, Đồng Nai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thị xã Long Khánh, Đồng Nai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
24 ° 24 ° mây đen u ám
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
23 ° 24 ° mây đen u ám
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
23 ° 24 ° mây đen u ám
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
23 ° 24 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thị xã Long Khánh, Đồng Nai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
26 ° 27 ° mưa nhẹ
08/06
29 ° 32 ° mưa nhẹ
09/06
30 ° 33 ° mây đen u ám
10/06
31 ° 33 ° mưa nhẹ
11/06
30 ° 33 ° mưa nhẹ
12/06
30 ° 33 ° mưa nhẹ
13/06
31 ° 34 ° mưa nhẹ
14/06
31 ° 34 ° mưa nhẹ

Windy Maps