Vĩnh Cửu, Đồng Nai

29/01/2023 17:14

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 28 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 56 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Vĩnh Cửu, Đồng Nai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1674986400 : 1674986400
17:00
29/01
27 ° 28 ° mây đen u ám
1674990000 : 1674990000
18:00
29/01
27 ° 27 ° mây đen u ám
1674993600 : 1674993600
19:00
29/01
26 ° 26 ° mây đen u ám
1674997200 : 1674997200
20:00
29/01
25 ° 25 ° mây đen u ám
1675000800 : 1675000800
21:00
29/01
24 ° 24 ° mây đen u ám
1675004400 : 1675004400
22:00
29/01
22 ° 22 ° mây cụm
1675008000 : 1675008000
23:00
29/01
21 ° 21 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/01
30 ° 30 ° mây đen u ám
30/01
32 ° 32 ° mây cụm
31/01
33 ° 34 ° mây cụm
01/02
28 ° 30 ° mưa nhẹ
02/02
33 ° 35 ° mưa nhẹ
03/02
35 ° 36 ° mưa nhẹ
04/02
36 ° 37 ° mây cụm
05/02
35 ° 36 ° mây cụm

Windy Maps