Vĩnh Cửu, Đồng Nai

25/04/2024 09:15

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

34 °

Cảm giác: 37 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 49 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Vĩnh Cửu, Đồng Nai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1714010400 : 1714010400
09:00
25/04
34 ° 37 ° mây rải rác
1714014000 : 1714014000
10:00
25/04
34 ° 38 ° mây rải rác
1714017600 : 1714017600
11:00
25/04
36 ° 39 ° mây rải rác
1714021200 : 1714021200
12:00
25/04
37 ° 41 ° mây rải rác
1714024800 : 1714024800
13:00
25/04
40 ° 43 ° mây cụm
1714028400 : 1714028400
14:00
25/04
41 ° 44 ° mây rải rác
1714032000 : 1714032000
15:00
25/04
39 ° 42 ° mây cụm
1714035600 : 1714035600
16:00
25/04
37 ° 40 ° mây cụm
1714039200 : 1714039200
17:00
25/04
35 ° 39 ° mây cụm
1714042800 : 1714042800
18:00
25/04
32 ° 36 ° mây cụm
1714046400 : 1714046400
19:00
25/04
30 ° 34 ° mây cụm
1714050000 : 1714050000
20:00
25/04
29 ° 34 ° mây cụm
1714053600 : 1714053600
21:00
25/04
29 ° 33 ° mây cụm
1714057200 : 1714057200
22:00
25/04
28 ° 33 ° mây rải rác
1714060800 : 1714060800
23:00
25/04
28 ° 33 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/04
36 ° 39 ° mây rải rác
26/04
39 ° 43 ° mưa nhẹ
27/04
39 ° 42 ° mây đen u ám
28/04
37 ° 40 ° mây cụm
29/04
36 ° 39 ° mưa nhẹ
30/04
35 ° 39 ° mưa nhẹ
01/05
35 ° 40 ° mưa vừa
02/05
34 ° 40 ° mưa vừa

Windy Maps