Xuân Lộc, Đồng Nai

05/02/2023 15:12

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 28 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 57 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Xuân Lộc, Đồng Nai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Xuân Lộc, Đồng Nai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675562400 : 1675562400
09:00
05/02
27 ° 28 ° mây cụm
1675566000 : 1675566000
10:00
05/02
28 ° 29 ° mây cụm
1675569600 : 1675569600
11:00
05/02
29 ° 30 ° mây cụm
1675573200 : 1675573200
12:00
05/02
31 ° 31 ° mây cụm
1675576800 : 1675576800
13:00
05/02
32 ° 33 ° mây cụm
1675580400 : 1675580400
14:00
05/02
34 ° 34 ° mây thưa
1675584000 : 1675584000
15:00
05/02
33 ° 33 ° mây rải rác
1675587600 : 1675587600
16:00
05/02
31 ° 32 ° mây rải rác
1675591200 : 1675591200
17:00
05/02
29 ° 30 ° mây cụm
1675594800 : 1675594800
18:00
05/02
26 ° 26 ° mây cụm
1675598400 : 1675598400
19:00
05/02
25 ° 25 ° mây rải rác
1675602000 : 1675602000
20:00
05/02
24 ° 24 ° bầu trời quang đãng
1675605600 : 1675605600
21:00
05/02
23 ° 23 ° bầu trời quang đãng
1675609200 : 1675609200
22:00
05/02
22 ° 23 ° bầu trời quang đãng
1675612800 : 1675612800
23:00
05/02
22 ° 22 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Xuân Lộc, Đồng Nai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/02
31 ° 31 ° mây cụm
06/02
33 ° 34 ° mây cụm
07/02
34 ° 35 ° mây thưa
08/02
33 ° 35 ° mây cụm
09/02
34 ° 34 ° mây cụm
10/02
34 ° 34 ° mây cụm
11/02
35 ° 36 ° mây cụm
12/02
35 ° 35 ° mây cụm

Windy Maps