xóm Thọ, Đông Sơn

07/06/2023 19:06

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 32 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 78 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết xóm Thọ, Đông Sơn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: xóm Thọ, Đông Sơn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
28 ° 32 ° mưa nhẹ
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
28 ° 32 ° mây đen u ám
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
28 ° 32 ° mây đen u ám
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
28 ° 31 ° mây đen u ám
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
27 ° 30 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : xóm Thọ, Đông Sơn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
33 ° 40 ° mưa vừa
08/06
33 ° 39 ° mây đen u ám
09/06
26 ° 26 ° mưa vừa
10/06
24 ° 25 ° mưa vừa
11/06
30 ° 34 ° mưa nhẹ
12/06
29 ° 34 ° mưa nhẹ
13/06
27 ° 27 ° mưa nhẹ
14/06
30 ° 37 ° mưa vừa

Windy Maps