xóm Thọ, Đông Sơn

24/05/2024 04:42

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 90 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết xóm Thọ, Đông Sơn Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: xóm Thọ, Đông Sơn
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716498000 : 1716498000
04:00
24/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1716501600 : 1716501600
05:00
24/05
25 ° 26 ° mưa vừa
1716505200 : 1716505200
06:00
24/05
25 ° 26 ° mưa vừa
1716508800 : 1716508800
07:00
24/05
26 ° 27 ° mưa vừa
1716512400 : 1716512400
08:00
24/05
27 ° 30 ° mây đen u ám
1716516000 : 1716516000
09:00
24/05
29 ° 33 ° mây đen u ám
1716519600 : 1716519600
10:00
24/05
31 ° 36 ° mây đen u ám
1716523200 : 1716523200
11:00
24/05
32 ° 37 ° mây đen u ám
1716526800 : 1716526800
12:00
24/05
33 ° 37 ° mây đen u ám
1716530400 : 1716530400
13:00
24/05
33 ° 37 ° mây đen u ám
1716534000 : 1716534000
14:00
24/05
33 ° 38 ° mây cụm
1716537600 : 1716537600
15:00
24/05
31 ° 37 ° mưa nhẹ
1716541200 : 1716541200
16:00
24/05
31 ° 36 ° mây đen u ám
1716544800 : 1716544800
17:00
24/05
30 ° 35 ° mây đen u ám
1716548400 : 1716548400
18:00
24/05
28 ° 32 ° mây đen u ám
1716552000 : 1716552000
19:00
24/05
27 ° 31 ° mây đen u ám
1716555600 : 1716555600
20:00
24/05
27 ° 30 ° mây đen u ám
1716559200 : 1716559200
21:00
24/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1716562800 : 1716562800
22:00
24/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1716566400 : 1716566400
23:00
24/05
26 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : xóm Thọ, Đông Sơn
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
24/05
32 ° 37 ° mưa vừa
25/05
27 ° 30 ° mưa nhẹ
26/05
30 ° 35 ° mưa nhẹ
27/05
31 ° 37 ° mây đen u ám
28/05
32 ° 37 ° mưa vừa
29/05
29 ° 36 ° mưa nhẹ
30/05
33 ° 39 ° mưa nhẹ
31/05
33 ° 40 ° mưa nhẹ

Windy Maps