Đồng Tháp

28/05/2024 18:20

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

32 °

Cảm giác: 37 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 63 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đồng Tháp Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đồng Tháp
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716894000 : 1716894000
18:00
28/05
32 ° 37 ° mây đen u ám
1716897600 : 1716897600
19:00
28/05
31 ° 37 ° mưa nhẹ
1716901200 : 1716901200
20:00
28/05
31 ° 37 ° mưa nhẹ
1716904800 : 1716904800
21:00
28/05
31 ° 36 ° mây đen u ám
1716908400 : 1716908400
22:00
28/05
30 ° 36 ° mây đen u ám
1716912000 : 1716912000
23:00
28/05
29 ° 34 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đồng Tháp
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
28/05
34 ° 41 ° mưa vừa
29/05
35 ° 40 ° mưa nhẹ
30/05
35 ° 40 ° mưa nhẹ
31/05
33 ° 39 ° mưa nhẹ
01/06
33 ° 39 ° mưa vừa
02/06
31 ° 36 ° mưa vừa
03/06
31 ° 34 ° mây đen u ám
04/06
33 ° 37 ° mây đen u ám

Windy Maps