Cao Lãnh, Đồng Tháp

03/10/2022 16:15

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 24 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 66 % Gió: 6 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cao Lãnh, Đồng Tháp Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664776800 : 1664776800
13:00
03/10
24 ° 24 ° mưa nhẹ
1664780400 : 1664780400
14:00
03/10
25 ° 25 ° mưa nhẹ
1664784000 : 1664784000
15:00
03/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1664787600 : 1664787600
16:00
03/10
26 ° 26 ° mây đen u ám
1664791200 : 1664791200
17:00
03/10
26 ° 27 ° mây đen u ám
1664794800 : 1664794800
18:00
03/10
26 ° 26 ° mây đen u ám
1664798400 : 1664798400
19:00
03/10
26 ° 27 ° mây đen u ám
1664802000 : 1664802000
20:00
03/10
26 ° 26 ° mây đen u ám
1664805600 : 1664805600
21:00
03/10
25 ° 26 ° mây đen u ám
1664809200 : 1664809200
22:00
03/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1664812800 : 1664812800
23:00
03/10
25 ° 26 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
03/10
27 ° 27 ° mưa vừa
04/10
30 ° 34 ° mưa vừa
05/10
31 ° 36 ° mưa vừa
06/10
27 ° 27 ° mưa vừa
07/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
08/10
30 ° 35 ° mưa vừa
09/10
31 ° 35 ° mưa vừa
10/10
28 ° 32 ° mưa vừa

Windy Maps