Liên Khương, Đức Trọng

13/04/2024 15:55

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 45 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Liên Khương, Đức Trọng Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Liên Khương, Đức Trọng
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1712995200 : 1712995200
15:00
13/04
30 ° 30 ° mây đen u ám
1712998800 : 1712998800
16:00
13/04
30 ° 30 ° mây đen u ám
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
29 ° 30 ° mây đen u ám
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
27 ° 28 ° mây đen u ám
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
25 ° 25 ° mây đen u ám
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
23 ° 23 ° mây đen u ám
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
20 ° 21 ° mây đen u ám
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
20 ° 21 ° mây đen u ám
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
20 ° 20 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Liên Khương, Đức Trọng
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
31 ° 30 ° mây đen u ám
14/04
33 ° 31 ° mây đen u ám
15/04
33 ° 31 ° mây cụm
16/04
31 ° 30 ° mưa nhẹ
17/04
31 ° 31 ° mưa nhẹ
18/04
31 ° 31 ° mưa vừa
19/04
29 ° 30 ° mưa vừa
20/04
29 ° 30 ° mưa vừa

Windy Maps