Gia Lai

13/04/2024 17:07

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

37 °

Cảm giác: 36 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 23 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Gia Lai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Gia Lai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
37 ° 36 ° mây đen u ám
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
36 ° 35 ° mây đen u ám
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
34 ° 33 ° mây đen u ám
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
32 ° 32 ° mây cụm
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
30 ° 30 ° mây rải rác
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
27 ° 28 ° mây thưa
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
26 ° 26 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Gia Lai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
37 ° 37 ° mây đen u ám
14/04
38 ° 37 ° mây rải rác
15/04
38 ° 39 ° mây cụm
16/04
35 ° 35 ° mây thưa
17/04
34 ° 36 ° mưa nhẹ
18/04
34 ° 36 ° mưa vừa
19/04
33 ° 36 ° mưa vừa
20/04
32 ° 35 ° mưa nhẹ

Windy Maps