Chư Păh, Gia Lai

04/10/2022 07:47

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 82 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Chư Păh, Gia Lai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Chư Păh, Gia Lai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664841600 : 1664841600
07:00
04/10
22 ° 23 ° mây đen u ám
1664845200 : 1664845200
08:00
04/10
23 ° 23 ° mây đen u ám
1664848800 : 1664848800
09:00
04/10
23 ° 23 ° mây đen u ám
1664852400 : 1664852400
10:00
04/10
23 ° 24 ° mây đen u ám
1664856000 : 1664856000
11:00
04/10
24 ° 25 ° mây đen u ám
1664859600 : 1664859600
12:00
04/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1664863200 : 1664863200
13:00
04/10
24 ° 25 ° mưa vừa
1664866800 : 1664866800
14:00
04/10
25 ° 26 ° mưa vừa
1664870400 : 1664870400
15:00
04/10
25 ° 26 ° mưa vừa
1664874000 : 1664874000
16:00
04/10
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1664877600 : 1664877600
17:00
04/10
22 ° 23 ° mưa vừa
1664881200 : 1664881200
18:00
04/10
21 ° 22 ° mưa vừa
1664884800 : 1664884800
19:00
04/10
21 ° 22 ° mây đen u ám
1664888400 : 1664888400
20:00
04/10
21 ° 22 ° mây đen u ám
1664892000 : 1664892000
21:00
04/10
21 ° 21 ° mây đen u ám
1664895600 : 1664895600
22:00
04/10
20 ° 21 ° mây đen u ám
1664899200 : 1664899200
23:00
04/10
20 ° 20 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Chư Păh, Gia Lai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
04/10
24 ° 25 ° mưa vừa
05/10
29 ° 30 ° mưa nhẹ
06/10
29 ° 30 ° mưa vừa
07/10
27 ° 29 ° mưa nhẹ
08/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
09/10
27 ° 28 ° mưa vừa
10/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
11/10
23 ° 24 ° mưa cường độ nặng

Windy Maps