Chư Păh, Gia Lai

10/12/2023 08:06

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 71 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Chư Păh, Gia Lai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Chư Păh, Gia Lai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702170000 : 1702170000
08:00
10/12
22 ° 22 ° mây rải rác
1702173600 : 1702173600
09:00
10/12
23 ° 23 ° mây cụm
1702177200 : 1702177200
10:00
10/12
24 ° 24 ° mây cụm
1702180800 : 1702180800
11:00
10/12
26 ° 26 ° mây cụm
1702184400 : 1702184400
12:00
10/12
29 ° 29 ° mây cụm
1702188000 : 1702188000
13:00
10/12
31 ° 30 ° mây cụm
1702191600 : 1702191600
14:00
10/12
30 ° 30 ° mây đen u ám
1702195200 : 1702195200
15:00
10/12
30 ° 29 ° mây đen u ám
1702198800 : 1702198800
16:00
10/12
28 ° 29 ° mây đen u ám
1702202400 : 1702202400
17:00
10/12
24 ° 24 ° mây đen u ám
1702206000 : 1702206000
18:00
10/12
21 ° 21 ° mây cụm
1702209600 : 1702209600
19:00
10/12
20 ° 20 ° mây cụm
1702213200 : 1702213200
20:00
10/12
19 ° 20 ° mây đen u ám
1702216800 : 1702216800
21:00
10/12
19 ° 19 ° mây đen u ám
1702220400 : 1702220400
22:00
10/12
19 ° 19 ° mây đen u ám
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
18 ° 18 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Chư Păh, Gia Lai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
26 ° 26 ° mây cụm
11/12
29 ° 29 ° mây đen u ám
12/12
28 ° 28 ° mây đen u ám
13/12
26 ° 26 ° mây cụm
14/12
27 ° 27 ° mây cụm
15/12
27 ° 27 ° mây cụm
16/12
28 ° 28 ° mây rải rác
17/12
26 ° 26 ° mây đen u ám

Windy Maps