Chư Prông, Gia Lai

30/09/2022 20:43

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 30 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 63 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Chư Prông, Gia Lai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Chư Prông, Gia Lai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664517600 : 1664517600
13:00
30/09
28 ° 30 ° mây đen u ám
1664521200 : 1664521200
14:00
30/09
28 ° 30 ° mây đen u ám
1664524800 : 1664524800
15:00
30/09
28 ° 30 ° mây đen u ám
1664528400 : 1664528400
16:00
30/09
28 ° 30 ° mây đen u ám
1664532000 : 1664532000
17:00
30/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1664535600 : 1664535600
18:00
30/09
24 ° 24 ° mưa nhẹ
1664539200 : 1664539200
19:00
30/09
22 ° 23 ° mưa vừa
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
22 ° 23 ° mưa vừa
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
22 ° 23 ° mưa vừa
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
21 ° 22 ° mưa vừa
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
21 ° 22 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Chư Prông, Gia Lai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
28 ° 30 ° mưa vừa
01/10
23 ° 24 ° mưa vừa
02/10
23 ° 24 ° mưa vừa
03/10
27 ° 29 ° mưa vừa
04/10
29 ° 30 ° mưa nhẹ
05/10
29 ° 30 ° mưa nhẹ
06/10
29 ° 30 ° mưa nhẹ
07/10
28 ° 29 ° mưa nhẹ

Windy Maps