Chư Prông, Gia Lai

23/10/2021 22:11

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

20 °

Cảm giác: 20 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 96 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Chư Prông, Gia Lai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Chư Prông, Gia Lai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
20 ° 20 ° mây đen u ám
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
20 ° 20 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Chư Prông, Gia Lai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
25 ° 25 ° mưa vừa
24/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
25/10
26 ° 26 ° mưa nhẹ
26/10
28 ° 29 ° mây cụm
27/10
22 ° 23 ° mưa cường độ nặng
28/10
27 ° 29 ° mưa vừa
29/10
28 ° 30 ° mưa nhẹ
30/10
25 ° 25 ° mưa nhẹ