Đăk Đoa, Gia Lai

31/01/2023 11:50

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 50 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đăk Đoa, Gia Lai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đăk Đoa, Gia Lai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675137600 : 1675137600
11:00
31/01
26 ° 26 ° mây rải rác
1675141200 : 1675141200
12:00
31/01
26 ° 26 ° mây rải rác
1675144800 : 1675144800
13:00
31/01
27 ° 27 ° mây rải rác
1675148400 : 1675148400
14:00
31/01
27 ° 27 ° mây rải rác
1675152000 : 1675152000
15:00
31/01
27 ° 27 ° mây thưa
1675155600 : 1675155600
16:00
31/01
26 ° 26 ° mây thưa
1675159200 : 1675159200
17:00
31/01
22 ° 23 ° mây rải rác
1675162800 : 1675162800
18:00
31/01
19 ° 19 ° mây rải rác
1675166400 : 1675166400
19:00
31/01
17 ° 18 ° mây rải rác
1675170000 : 1675170000
20:00
31/01
17 ° 17 ° mây rải rác
1675173600 : 1675173600
21:00
31/01
16 ° 17 ° mây cụm
1675177200 : 1675177200
22:00
31/01
16 ° 16 ° mây cụm
1675180800 : 1675180800
23:00
31/01
16 ° 16 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đăk Đoa, Gia Lai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
31/01
26 ° 26 ° mây rải rác
01/02
29 ° 29 ° mưa nhẹ
02/02
25 ° 25 ° mưa nhẹ
03/02
27 ° 28 ° mây cụm
04/02
29 ° 29 ° mây rải rác
05/02
29 ° 29 ° mây thưa
06/02
32 ° 31 ° mây cụm
07/02
32 ° 31 ° mây rải rác

Windy Maps