Đắk Pơ, Gia Lai

25/04/2024 08:54

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

33 °

Cảm giác: 35 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 46 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đắk Pơ, Gia Lai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đắk Pơ, Gia Lai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1714006800 : 1714006800
08:00
25/04
32 ° 34 ° mưa nhẹ
1714010400 : 1714010400
09:00
25/04
33 ° 35 ° bầu trời quang đãng
1714014000 : 1714014000
10:00
25/04
33 ° 35 ° bầu trời quang đãng
1714017600 : 1714017600
11:00
25/04
35 ° 37 ° bầu trời quang đãng
1714021200 : 1714021200
12:00
25/04
36 ° 38 ° mây thưa
1714024800 : 1714024800
13:00
25/04
36 ° 38 ° mưa nhẹ
1714028400 : 1714028400
14:00
25/04
32 ° 35 ° mưa nhẹ
1714032000 : 1714032000
15:00
25/04
26 ° 26 ° mưa vừa
1714035600 : 1714035600
16:00
25/04
25 ° 26 ° mưa vừa
1714039200 : 1714039200
17:00
25/04
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1714042800 : 1714042800
18:00
25/04
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1714046400 : 1714046400
19:00
25/04
24 ° 25 ° mây đen u ám
1714050000 : 1714050000
20:00
25/04
23 ° 24 ° mây thưa
1714053600 : 1714053600
21:00
25/04
23 ° 24 ° mây thưa
1714057200 : 1714057200
22:00
25/04
24 ° 24 ° mây thưa
1714060800 : 1714060800
23:00
25/04
23 ° 24 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đắk Pơ, Gia Lai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/04
35 ° 37 ° mưa vừa
26/04
38 ° 40 ° mưa nhẹ
27/04
38 ° 40 ° mưa vừa
28/04
35 ° 38 ° mưa vừa
29/04
34 ° 37 ° mưa nhẹ
30/04
34 ° 37 ° mưa nhẹ
01/05
35 ° 38 ° mưa vừa
02/05
33 ° 36 ° mưa cường độ nặng

Windy Maps