Ia Grai, Gia Lai

25/09/2022 18:03

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 97 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Ia Grai, Gia Lai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Ia Grai, Gia Lai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664103600 : 1664103600
18:00
25/09
21 ° 22 ° mưa nhẹ
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
21 ° 22 ° mưa nhẹ
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
21 ° 22 ° mây đen u ám
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
21 ° 22 ° mưa nhẹ
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
21 ° 22 ° mưa nhẹ
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
21 ° 21 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Ia Grai, Gia Lai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
23 ° 24 ° mưa vừa
26/09
24 ° 25 ° mưa nhẹ
27/09
24 ° 24 ° mưa vừa
28/09
20 ° 20 ° mưa cường độ nặng
29/09
21 ° 22 ° mưa vừa
30/09
24 ° 25 ° mưa nhẹ
01/10
24 ° 25 ° mưa vừa
02/10
22 ° 23 ° mưa vừa

Windy Maps