Ia Grai, Gia Lai

07/06/2023 19:20

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 98 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Ia Grai, Gia Lai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Ia Grai, Gia Lai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
22 ° 23 ° mưa nhẹ
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
22 ° 23 ° mây đen u ám
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
22 ° 23 ° mây đen u ám
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
22 ° 23 ° mưa nhẹ
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
22 ° 23 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Ia Grai, Gia Lai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
25 ° 26 ° mưa vừa
08/06
26 ° 26 ° mưa nhẹ
09/06
24 ° 24 ° mưa nhẹ
10/06
24 ° 25 ° mưa vừa
11/06
26 ° 26 ° mưa nhẹ
12/06
26 ° 26 ° mưa nhẹ
13/06
24 ° 25 ° mưa nhẹ
14/06
26 ° 26 ° mưa nhẹ

Windy Maps