Ia Grai, Gia Lai

03/12/2023 08:01

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 70 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Ia Grai, Gia Lai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Ia Grai, Gia Lai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1701565200 : 1701565200
08:00
03/12
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1701568800 : 1701568800
09:00
03/12
25 ° 25 ° mây đen u ám
1701572400 : 1701572400
10:00
03/12
25 ° 26 ° mây đen u ám
1701576000 : 1701576000
11:00
03/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
1701579600 : 1701579600
12:00
03/12
27 ° 28 ° mây đen u ám
1701583200 : 1701583200
13:00
03/12
27 ° 29 ° mây đen u ám
1701586800 : 1701586800
14:00
03/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
1701590400 : 1701590400
15:00
03/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
1701594000 : 1701594000
16:00
03/12
25 ° 26 ° mây đen u ám
1701597600 : 1701597600
17:00
03/12
24 ° 24 ° mây đen u ám
1701601200 : 1701601200
18:00
03/12
23 ° 23 ° mây đen u ám
1701604800 : 1701604800
19:00
03/12
22 ° 23 ° mây đen u ám
1701608400 : 1701608400
20:00
03/12
22 ° 23 ° mây rải rác
1701612000 : 1701612000
21:00
03/12
22 ° 22 ° mây rải rác
1701615600 : 1701615600
22:00
03/12
22 ° 22 ° mây rải rác
1701619200 : 1701619200
23:00
03/12
22 ° 22 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Ia Grai, Gia Lai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
03/12
26 ° 26 ° mưa nhẹ
04/12
29 ° 30 ° mây cụm
05/12
30 ° 31 ° mây rải rác
06/12
29 ° 30 ° mây rải rác
07/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
08/12
27 ° 28 ° mây đen u ám
09/12
29 ° 30 ° mây cụm
10/12
30 ° 30 ° mây rải rác

Windy Maps