K'Bang, Gia Lai

13/07/2024 20:38

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 98 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết K'Bang, Gia Lai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: K'Bang, Gia Lai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1720875600 : 1720875600
20:00
13/07
22 ° 23 ° mưa vừa
1720879200 : 1720879200
21:00
13/07
22 ° 23 ° mây rải rác
1720882800 : 1720882800
22:00
13/07
22 ° 23 ° mây rải rác
1720886400 : 1720886400
23:00
13/07
22 ° 23 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : K'Bang, Gia Lai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/07
29 ° 32 ° mưa vừa
14/07
26 ° 27 ° mưa nhẹ
15/07
25 ° 26 ° mưa nhẹ
16/07
23 ° 24 ° mưa nhẹ
17/07
24 ° 25 ° mưa nhẹ
18/07
24 ° 25 ° mưa nhẹ
19/07
25 ° 26 ° mưa nhẹ
20/07
26 ° 26 ° mưa nhẹ

Windy Maps