Krông Pa, Gia Lai

30/09/2022 19:42

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 97 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Krông Pa, Gia Lai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Krông Pa, Gia Lai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664539200 : 1664539200
19:00
30/09
24 ° 25 ° mưa vừa
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
24 ° 25 ° mây đen u ám
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
24 ° 25 ° mây đen u ám
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
24 ° 25 ° mây đen u ám
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
24 ° 25 ° mưa vừa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Krông Pa, Gia Lai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
32 ° 36 ° mưa vừa
01/10
27 ° 27 ° mưa vừa
02/10
29 ° 33 ° mưa vừa
03/10
31 ° 35 ° mưa nhẹ
04/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ
05/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ
06/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ
07/10
29 ° 33 ° mưa vừa

Windy Maps