Mang Yang, Gia Lai

21/10/2021 08:49

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 72 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Mang Yang, Gia Lai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Mang Yang, Gia Lai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634778000 : 1634778000
08:00
21/10
25 ° 26 ° mây cụm
1634781600 : 1634781600
09:00
21/10
26 ° 26 ° mây cụm
1634785200 : 1634785200
10:00
21/10
26 ° 26 ° mây cụm
1634788800 : 1634788800
11:00
21/10
27 ° 29 ° mây cụm
1634792400 : 1634792400
12:00
21/10
28 ° 30 ° mưa nhẹ
1634796000 : 1634796000
13:00
21/10
27 ° 29 ° mưa nhẹ
1634799600 : 1634799600
14:00
21/10
26 ° 27 ° mưa vừa
1634803200 : 1634803200
15:00
21/10
25 ° 26 ° mưa vừa
1634806800 : 1634806800
16:00
21/10
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1634810400 : 1634810400
17:00
21/10
23 ° 24 ° mưa nhẹ
1634814000 : 1634814000
18:00
21/10
21 ° 22 ° mưa nhẹ
1634817600 : 1634817600
19:00
21/10
21 ° 22 ° mưa nhẹ
1634821200 : 1634821200
20:00
21/10
21 ° 21 ° mưa nhẹ
1634824800 : 1634824800
21:00
21/10
20 ° 21 ° mây cụm
1634828400 : 1634828400
22:00
21/10
20 ° 21 ° mây cụm
1634832000 : 1634832000
23:00
21/10
20 ° 21 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Mang Yang, Gia Lai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
21/10
27 ° 29 ° mưa vừa
22/10
28 ° 30 ° mưa vừa
23/10
26 ° 26 ° mưa vừa
24/10
24 ° 24 ° mưa nhẹ
25/10
21 ° 21 ° mưa nhẹ
26/10
24 ° 24 ° mưa nhẹ
27/10
25 ° 25 ° mưa nhẹ
28/10
26 ° 26 ° mây cụm