Phú Thiện, Gia Lai

08/06/2023 04:57

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 97 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Phú Thiện, Gia Lai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Phú Thiện, Gia Lai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686171600 : 1686171600
04:00
08/06
24 ° 25 ° mây đen u ám
1686175200 : 1686175200
05:00
08/06
24 ° 25 ° mây đen u ám
1686178800 : 1686178800
06:00
08/06
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1686182400 : 1686182400
07:00
08/06
24 ° 25 ° mưa cường độ nặng
1686186000 : 1686186000
08:00
08/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1686189600 : 1686189600
09:00
08/06
26 ° 26 ° mây đen u ám
1686193200 : 1686193200
10:00
08/06
27 ° 29 ° mây đen u ám
1686196800 : 1686196800
11:00
08/06
27 ° 30 ° mây đen u ám
1686200400 : 1686200400
12:00
08/06
29 ° 33 ° mây đen u ám
1686204000 : 1686204000
13:00
08/06
31 ° 34 ° mây đen u ám
1686207600 : 1686207600
14:00
08/06
31 ° 35 ° mây đen u ám
1686211200 : 1686211200
15:00
08/06
30 ° 34 ° mây đen u ám
1686214800 : 1686214800
16:00
08/06
29 ° 32 ° mưa nhẹ
1686218400 : 1686218400
17:00
08/06
27 ° 29 ° mưa nhẹ
1686222000 : 1686222000
18:00
08/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1686225600 : 1686225600
19:00
08/06
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1686229200 : 1686229200
20:00
08/06
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1686232800 : 1686232800
21:00
08/06
24 ° 24 ° mây đen u ám
1686236400 : 1686236400
22:00
08/06
23 ° 24 ° mây đen u ám
1686240000 : 1686240000
23:00
08/06
23 ° 24 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Phú Thiện, Gia Lai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
08/06
27 ° 30 ° mưa cường độ nặng
09/06
28 ° 30 ° mưa nhẹ
10/06
29 ° 32 ° mưa nhẹ
11/06
28 ° 31 ° mưa nhẹ
12/06
29 ° 32 ° mưa vừa
13/06
29 ° 32 ° mưa nhẹ
14/06
29 ° 32 ° mưa nhẹ
15/06
30 ° 33 ° mây đen u ám

Windy Maps