Thành phố Pleiku, Gia Lai

25/04/2024 09:23

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 49 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Pleiku, Gia Lai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Pleiku, Gia Lai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1714010400 : 1714010400
09:00
25/04
30 ° 31 ° mây thưa
1714014000 : 1714014000
10:00
25/04
31 ° 32 ° mây thưa
1714017600 : 1714017600
11:00
25/04
32 ° 33 ° mây thưa
1714021200 : 1714021200
12:00
25/04
33 ° 34 ° mây thưa
1714024800 : 1714024800
13:00
25/04
34 ° 35 ° mây thưa
1714028400 : 1714028400
14:00
25/04
35 ° 35 ° mây cụm
1714032000 : 1714032000
15:00
25/04
36 ° 36 ° mây cụm
1714035600 : 1714035600
16:00
25/04
36 ° 36 ° mây cụm
1714039200 : 1714039200
17:00
25/04
34 ° 34 ° mây cụm
1714042800 : 1714042800
18:00
25/04
30 ° 30 ° mây cụm
1714046400 : 1714046400
19:00
25/04
27 ° 28 ° mây cụm
1714050000 : 1714050000
20:00
25/04
25 ° 26 ° mây thưa
1714053600 : 1714053600
21:00
25/04
25 ° 25 ° bầu trời quang đãng
1714057200 : 1714057200
22:00
25/04
24 ° 25 ° bầu trời quang đãng
1714060800 : 1714060800
23:00
25/04
24 ° 25 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Pleiku, Gia Lai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/04
32 ° 33 ° mưa nhẹ
26/04
35 ° 36 ° mưa nhẹ
27/04
35 ° 36 ° mưa nhẹ
28/04
32 ° 34 ° mưa nhẹ
29/04
32 ° 33 ° mưa nhẹ
30/04
31 ° 33 ° mưa nhẹ
01/05
31 ° 33 ° mưa vừa
02/05
31 ° 33 ° mưa vừa

Windy Maps