Thành phố Pleiku, Gia Lai

29/01/2023 17:21

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

17 °

Cảm giác: 16 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 67 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Pleiku, Gia Lai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Pleiku, Gia Lai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1674986400 : 1674986400
17:00
29/01
17 ° 16 ° mây cụm
1674990000 : 1674990000
18:00
29/01
16 ° 16 ° mây cụm
1674993600 : 1674993600
19:00
29/01
15 ° 15 ° mây cụm
1674997200 : 1674997200
20:00
29/01
15 ° 14 ° mây rải rác
1675000800 : 1675000800
21:00
29/01
14 ° 14 ° mây rải rác
1675004400 : 1675004400
22:00
29/01
13 ° 13 ° mây thưa
1675008000 : 1675008000
23:00
29/01
13 ° 12 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Pleiku, Gia Lai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/01
22 ° 22 ° mây thưa
30/01
24 ° 24 ° mây rải rác
31/01
29 ° 28 ° mây rải rác
01/02
29 ° 29 ° mây đen u ám
02/02
25 ° 25 ° mưa nhẹ
03/02
30 ° 30 ° mây cụm
04/02
30 ° 30 ° mây cụm
05/02
29 ° 29 ° mây đen u ám

Windy Maps