Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

17/05/2022 20:31

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 96 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thị xã Ayun Pa, Gia Lai Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thị xã Ayun Pa, Gia Lai
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652788800 : 1652788800
19:00
17/05
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
24 ° 25 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thị xã Ayun Pa, Gia Lai
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
26 ° 26 ° mưa vừa
18/05
28 ° 31 ° mưa nhẹ
19/05
25 ° 26 ° mưa vừa
20/05
28 ° 31 ° mưa nhẹ
21/05
26 ° 26 ° mưa nhẹ
22/05
29 ° 33 ° mưa vừa
23/05
28 ° 31 ° mưa nhẹ
24/05
25 ° 26 ° mưa vừa

Windy Maps