Làng Giỗ, Gia Lộc

10/12/2023 23:30

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 89 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Làng Giỗ, Gia Lộc Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Làng Giỗ, Gia Lộc
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
24 ° 25 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Làng Giỗ, Gia Lộc
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
26 ° 27 ° mây đen u ám
11/12
27 ° 29 ° mây đen u ám
12/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
13/12
28 ° 29 ° mây đen u ám
14/12
28 ° 29 ° mây đen u ám
15/12
27 ° 29 ° mưa nhẹ
16/12
28 ° 29 ° mưa nhẹ
17/12
12 ° 11 ° mưa nhẹ

Windy Maps