Đồng Văn, Hà Giang

26/02/2024 07:27

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

12 °

Cảm giác: 12 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 98 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đồng Văn, Hà Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đồng Văn, Hà Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1708884000 : 1708884000
01:00
26/02
12 ° 12 ° mây đen u ám
1708887600 : 1708887600
02:00
26/02
12 ° 12 ° mây đen u ám
1708891200 : 1708891200
03:00
26/02
12 ° 12 ° mây đen u ám
1708894800 : 1708894800
04:00
26/02
12 ° 12 ° mây đen u ám
1708898400 : 1708898400
05:00
26/02
12 ° 12 ° mây đen u ám
1708902000 : 1708902000
06:00
26/02
12 ° 12 ° mây đen u ám
1708905600 : 1708905600
07:00
26/02
12 ° 12 ° mây đen u ám
1708909200 : 1708909200
08:00
26/02
12 ° 12 ° mây đen u ám
1708912800 : 1708912800
09:00
26/02
13 ° 13 ° mây đen u ám
1708916400 : 1708916400
10:00
26/02
13 ° 13 ° mây đen u ám
1708920000 : 1708920000
11:00
26/02
14 ° 13 ° mây đen u ám
1708923600 : 1708923600
12:00
26/02
14 ° 14 ° mây đen u ám
1708927200 : 1708927200
13:00
26/02
14 ° 14 ° mây đen u ám
1708930800 : 1708930800
14:00
26/02
14 ° 14 ° mây đen u ám
1708934400 : 1708934400
15:00
26/02
14 ° 14 ° mây đen u ám
1708938000 : 1708938000
16:00
26/02
14 ° 14 ° mây đen u ám
1708941600 : 1708941600
17:00
26/02
13 ° 13 ° mây đen u ám
1708945200 : 1708945200
18:00
26/02
13 ° 13 ° mây đen u ám
1708948800 : 1708948800
19:00
26/02
13 ° 13 ° mây đen u ám
1708952400 : 1708952400
20:00
26/02
13 ° 13 ° mây đen u ám
1708956000 : 1708956000
21:00
26/02
13 ° 13 ° mây đen u ám
1708959600 : 1708959600
22:00
26/02
13 ° 13 ° mây đen u ám
1708963200 : 1708963200
23:00
26/02
13 ° 13 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đồng Văn, Hà Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
26/02
14 ° 14 ° mây đen u ám
27/02
12 ° 12 ° mây đen u ám
28/02
14 ° 13 ° mây đen u ám
29/02
16 ° 16 ° mưa nhẹ
01/03
10 ° 9 ° mưa nhẹ
02/03
10 ° 9 ° mây đen u ám
03/03
15 ° 15 ° mây đen u ám
04/03
22 ° 21 ° mây rải rác

Windy Maps