Đồng Văn, Hà Giang

21/10/2021 08:27

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

13 °

Cảm giác: 12 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 90 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đồng Văn, Hà Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đồng Văn, Hà Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634778000 : 1634778000
08:00
21/10
13 ° 12 ° mây đen u ám
1634781600 : 1634781600
09:00
21/10
13 ° 12 ° mây đen u ám
1634785200 : 1634785200
10:00
21/10
13 ° 12 ° mây đen u ám
1634788800 : 1634788800
11:00
21/10
13 ° 12 ° mưa nhẹ
1634792400 : 1634792400
12:00
21/10
13 ° 13 ° mây đen u ám
1634796000 : 1634796000
13:00
21/10
14 ° 13 ° mây đen u ám
1634799600 : 1634799600
14:00
21/10
13 ° 13 ° mây đen u ám
1634803200 : 1634803200
15:00
21/10
13 ° 12 ° mây đen u ám
1634806800 : 1634806800
16:00
21/10
13 ° 12 ° mây đen u ám
1634810400 : 1634810400
17:00
21/10
12 ° 12 ° mưa nhẹ
1634814000 : 1634814000
18:00
21/10
12 ° 12 ° mây đen u ám
1634817600 : 1634817600
19:00
21/10
12 ° 12 ° mây đen u ám
1634821200 : 1634821200
20:00
21/10
12 ° 12 ° mây đen u ám
1634824800 : 1634824800
21:00
21/10
12 ° 12 ° mây đen u ám
1634828400 : 1634828400
22:00
21/10
12 ° 11 ° mưa nhẹ
1634832000 : 1634832000
23:00
21/10
11 ° 11 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đồng Văn, Hà Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
21/10
13 ° 12 ° mưa nhẹ
22/10
11 ° 10 ° mưa nhẹ
23/10
15 ° 15 ° mây đen u ám
24/10
13 ° 13 ° mây đen u ám
25/10
17 ° 17 ° mây rải rác
26/10
16 ° 16 ° mưa nhẹ
27/10
17 ° 17 ° mưa nhẹ
28/10
18 ° 18 ° mưa nhẹ