Hoàng Su Phì, Hà Giang

07/06/2023 20:15

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 94 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hoàng Su Phì, Hà Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hoàng Su Phì, Hà Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
25 ° 26 ° mưa vừa
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
25 ° 26 ° mây cụm
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
25 ° 26 ° mây đen u ám
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hoàng Su Phì, Hà Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
30 ° 35 ° mưa vừa
08/06
30 ° 36 ° mưa vừa
09/06
29 ° 33 ° mưa vừa
10/06
33 ° 35 ° mưa nhẹ
11/06
30 ° 34 ° mưa nhẹ
12/06
29 ° 35 ° mưa vừa
13/06
26 ° 26 ° mưa nhẹ
14/06
29 ° 33 ° mưa nhẹ

Windy Maps