Mèo Vạc, Hà Giang

05/02/2023 14:46

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

16 °

Cảm giác: 16 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 96 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Mèo Vạc, Hà Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Mèo Vạc, Hà Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675580400 : 1675580400
14:00
05/02
16 ° 16 ° mưa nhẹ
1675584000 : 1675584000
15:00
05/02
16 ° 16 ° mây đen u ám
1675587600 : 1675587600
16:00
05/02
16 ° 16 ° mây đen u ám
1675591200 : 1675591200
17:00
05/02
16 ° 16 ° mây đen u ám
1675594800 : 1675594800
18:00
05/02
15 ° 16 ° mây đen u ám
1675598400 : 1675598400
19:00
05/02
15 ° 15 ° mây đen u ám
1675602000 : 1675602000
20:00
05/02
15 ° 15 ° mây đen u ám
1675605600 : 1675605600
21:00
05/02
15 ° 15 ° mây đen u ám
1675609200 : 1675609200
22:00
05/02
15 ° 15 ° mây đen u ám
1675612800 : 1675612800
23:00
05/02
15 ° 15 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Mèo Vạc, Hà Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
05/02
16 ° 16 ° mưa nhẹ
06/02
16 ° 17 ° mưa nhẹ
07/02
17 ° 17 ° mưa nhẹ
08/02
20 ° 20 ° mưa nhẹ
09/02
21 ° 21 ° mưa nhẹ
10/02
21 ° 21 ° mưa nhẹ
11/02
21 ° 21 ° mưa nhẹ
12/02
23 ° 23 ° mưa nhẹ

Windy Maps