Quản Bạ, Hà Giang

23/04/2024 06:27

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 89 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quản Bạ, Hà Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quản Bạ, Hà Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1713826800 : 1713826800
06:00
23/04
22 ° 23 ° mưa nhẹ
1713830400 : 1713830400
07:00
23/04
23 ° 23 ° mây đen u ám
1713834000 : 1713834000
08:00
23/04
23 ° 23 ° mây đen u ám
1713837600 : 1713837600
09:00
23/04
23 ° 24 ° mưa nhẹ
1713841200 : 1713841200
10:00
23/04
25 ° 25 ° mưa nhẹ
1713844800 : 1713844800
11:00
23/04
27 ° 28 ° mưa nhẹ
1713848400 : 1713848400
12:00
23/04
28 ° 30 ° mưa nhẹ
1713852000 : 1713852000
13:00
23/04
28 ° 30 ° mưa nhẹ
1713855600 : 1713855600
14:00
23/04
28 ° 30 ° mưa nhẹ
1713859200 : 1713859200
15:00
23/04
27 ° 29 ° mưa nhẹ
1713862800 : 1713862800
16:00
23/04
26 ° 26 ° mưa vừa
1713866400 : 1713866400
17:00
23/04
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1713870000 : 1713870000
18:00
23/04
23 ° 23 ° mưa nhẹ
1713873600 : 1713873600
19:00
23/04
22 ° 22 ° mưa nhẹ
1713877200 : 1713877200
20:00
23/04
22 ° 22 ° mây đen u ám
1713880800 : 1713880800
21:00
23/04
21 ° 22 ° mưa nhẹ
1713884400 : 1713884400
22:00
23/04
21 ° 21 ° mây đen u ám
1713888000 : 1713888000
23:00
23/04
21 ° 21 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quản Bạ, Hà Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/04
27 ° 28 ° mưa vừa
24/04
21 ° 21 ° mưa nhẹ
25/04
29 ° 31 ° mưa nhẹ
26/04
29 ° 31 ° bầu trời quang đãng
27/04
31 ° 33 ° mưa nhẹ
28/04
29 ° 31 ° mưa nhẹ
29/04
27 ° 30 ° mưa nhẹ
30/04
30 ° 33 ° mưa nhẹ

Windy Maps