Quang Bình, Hà Giang

23/09/2023 20:55

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 27 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 95 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quang Bình, Hà Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quang Bình, Hà Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695474000 : 1695474000
20:00
23/09
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
26 ° 27 ° mây cụm
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
26 ° 27 ° mây cụm
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
25 ° 26 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quang Bình, Hà Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
32 ° 38 ° mưa nhẹ
24/09
28 ° 34 ° mưa nhẹ
25/09
33 ° 38 ° mưa vừa
26/09
30 ° 37 ° mưa nhẹ
27/09
32 ° 37 ° mưa nhẹ
28/09
31 ° 37 ° mưa nhẹ
29/09
30 ° 36 ° mưa nhẹ
30/09
26 ° 26 ° mưa nhẹ

Windy Maps