Quang Bình, Hà Giang

31/05/2023 03:32

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 27 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 88 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quang Bình, Hà Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quang Bình, Hà Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1685476800 : 1685476800
03:00
31/05
27 ° 27 ° bầu trời quang đãng
1685480400 : 1685480400
04:00
31/05
27 ° 27 ° bầu trời quang đãng
1685484000 : 1685484000
05:00
31/05
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1685487600 : 1685487600
06:00
31/05
27 ° 30 ° bầu trời quang đãng
1685491200 : 1685491200
07:00
31/05
29 ° 34 ° bầu trời quang đãng
1685494800 : 1685494800
08:00
31/05
32 ° 38 ° bầu trời quang đãng
1685498400 : 1685498400
09:00
31/05
34 ° 41 ° bầu trời quang đãng
1685502000 : 1685502000
10:00
31/05
36 ° 42 ° bầu trời quang đãng
1685505600 : 1685505600
11:00
31/05
37 ° 44 ° bầu trời quang đãng
1685509200 : 1685509200
12:00
31/05
38 ° 45 ° bầu trời quang đãng
1685512800 : 1685512800
13:00
31/05
39 ° 46 ° bầu trời quang đãng
1685516400 : 1685516400
14:00
31/05
39 ° 46 ° bầu trời quang đãng
1685520000 : 1685520000
15:00
31/05
39 ° 46 ° bầu trời quang đãng
1685523600 : 1685523600
16:00
31/05
38 ° 45 ° bầu trời quang đãng
1685527200 : 1685527200
17:00
31/05
37 ° 44 ° bầu trời quang đãng
1685530800 : 1685530800
18:00
31/05
33 ° 40 ° bầu trời quang đãng
1685534400 : 1685534400
19:00
31/05
31 ° 38 ° bầu trời quang đãng
1685538000 : 1685538000
20:00
31/05
30 ° 36 ° mưa nhẹ
1685541600 : 1685541600
21:00
31/05
29 ° 34 ° mưa nhẹ
1685545200 : 1685545200
22:00
31/05
28 ° 32 ° mưa nhẹ
1685548800 : 1685548800
23:00
31/05
27 ° 32 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quang Bình, Hà Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
31/05
37 ° 44 ° mưa nhẹ
01/06
37 ° 44 ° mưa vừa
02/06
36 ° 43 ° mưa vừa
03/06
33 ° 40 ° mưa vừa
04/06
33 ° 40 ° mưa vừa
05/06
31 ° 38 ° mưa vừa
06/06
29 ° 36 ° mưa vừa
07/06
28 ° 34 ° mưa vừa

Windy Maps