Quang Bình, Hà Giang

23/10/2021 20:53

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

18 °

Cảm giác: 18 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 91 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Quang Bình, Hà Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Quang Bình, Hà Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634994000 : 1634994000
20:00
23/10
18 ° 18 ° mây rải rác
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
18 ° 18 ° mây rải rác
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
18 ° 18 ° mây rải rác
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
17 ° 18 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Quang Bình, Hà Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
18 ° 19 ° mây đen u ám
24/10
23 ° 23 ° mây đen u ám
25/10
25 ° 26 ° mây cụm
26/10
25 ° 25 ° mây đen u ám
27/10
23 ° 23 ° mưa nhẹ
28/10
23 ° 24 ° mưa nhẹ
29/10
23 ° 23 ° mưa nhẹ
30/10
23 ° 24 ° mưa nhẹ