Thành phố Hà Giang, Hà Giang

13/07/2024 21:10

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

27 °

Cảm giác: 27 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 97 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Hà Giang, Hà Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Hà Giang, Hà Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1720879200 : 1720879200
21:00
13/07
27 ° 27 ° mưa nhẹ
1720882800 : 1720882800
22:00
13/07
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1720886400 : 1720886400
23:00
13/07
26 ° 26 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Hà Giang, Hà Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/07
34 ° 41 ° mưa vừa
14/07
33 ° 40 ° mưa vừa
15/07
35 ° 41 ° mưa nhẹ
16/07
36 ° 42 ° mưa nhẹ
17/07
31 ° 38 ° mưa vừa
18/07
35 ° 42 ° mưa vừa
19/07
27 ° 32 ° mưa nhẹ
20/07
29 ° 35 ° mưa nhẹ

Windy Maps