Xín Mần, Hà Giang

10/12/2023 23:21

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

19 °

Cảm giác: 20 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 98 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Xín Mần, Hà Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Xín Mần, Hà Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
19 ° 20 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Xín Mần, Hà Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
23 ° 24 ° mây cụm
11/12
25 ° 25 ° mây đen u ám
12/12
24 ° 25 ° mưa nhẹ
13/12
21 ° 22 ° mưa nhẹ
14/12
22 ° 22 ° mưa nhẹ
15/12
24 ° 24 ° mưa nhẹ
16/12
24 ° 24 ° mưa nhẹ
17/12
14 ° 14 ° mưa nhẹ

Windy Maps