Xín Mần, Hà Giang

17/05/2022 20:50

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 69 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Xín Mần, Hà Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Xín Mần, Hà Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652774400 : 1652774400
15:00
17/05
25 ° 25 ° mây cụm
1652778000 : 1652778000
16:00
17/05
25 ° 25 ° mây đen u ám
1652781600 : 1652781600
17:00
17/05
24 ° 24 ° mây đen u ám
1652785200 : 1652785200
18:00
17/05
23 ° 24 ° mây đen u ám
1652788800 : 1652788800
19:00
17/05
22 ° 22 ° mây đen u ám
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
21 ° 22 ° mây đen u ám
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
21 ° 22 ° mây đen u ám
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
21 ° 21 ° mây đen u ám
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
21 ° 21 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Xín Mần, Hà Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
22 ° 22 ° mây đen u ám
18/05
24 ° 24 ° mưa nhẹ
19/05
23 ° 23 ° mưa nhẹ
20/05
23 ° 24 ° mưa vừa
21/05
23 ° 24 ° mưa vừa
22/05
21 ° 22 ° mưa vừa
23/05
26 ° 26 ° mưa nhẹ
24/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Windy Maps