Xín Mần, Hà Giang

07/06/2023 15:07

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

31 °

Cảm giác: 37 °

Hiện nay: mưa vừa Độ ẩm: 70 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Xín Mần, Hà Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Xín Mần, Hà Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686124800 : 1686124800
15:00
07/06
31 ° 37 ° mưa vừa
1686128400 : 1686128400
16:00
07/06
31 ° 37 ° mưa nhẹ
1686132000 : 1686132000
17:00
07/06
30 ° 37 ° mây cụm
1686135600 : 1686135600
18:00
07/06
29 ° 35 ° mưa vừa
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
27 ° 30 ° mưa vừa
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
26 ° 27 ° mưa vừa
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
26 ° 27 ° mưa nhẹ
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Xín Mần, Hà Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
30 ° 36 ° mưa vừa
08/06
31 ° 38 ° mưa vừa
09/06
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
10/06
31 ° 34 ° mây đen u ám
11/06
34 ° 37 ° mưa nhẹ
12/06
26 ° 27 ° mưa vừa
13/06
25 ° 26 ° mưa nhẹ
14/06
31 ° 36 ° mưa vừa

Windy Maps