Xín Mần, Hà Giang

02/02/2023 04:42

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

14 °

Cảm giác: 13 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 94 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Xín Mần, Hà Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Xín Mần, Hà Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675285200 : 1675285200
04:00
02/02
14 ° 13 ° mây rải rác
1675288800 : 1675288800
05:00
02/02
14 ° 13 ° mây rải rác
1675292400 : 1675292400
06:00
02/02
14 ° 13 ° mây rải rác
1675296000 : 1675296000
07:00
02/02
14 ° 14 ° mây rải rác
1675299600 : 1675299600
08:00
02/02
15 ° 15 ° mây cụm
1675303200 : 1675303200
09:00
02/02
17 ° 17 ° mây cụm
1675306800 : 1675306800
10:00
02/02
19 ° 19 ° mây cụm
1675310400 : 1675310400
11:00
02/02
20 ° 20 ° mây cụm
1675314000 : 1675314000
12:00
02/02
22 ° 22 ° mây cụm
1675317600 : 1675317600
13:00
02/02
23 ° 23 ° mây cụm
1675321200 : 1675321200
14:00
02/02
24 ° 24 ° mây rải rác
1675324800 : 1675324800
15:00
02/02
24 ° 24 ° mây rải rác
1675328400 : 1675328400
16:00
02/02
23 ° 23 ° mây thưa
1675332000 : 1675332000
17:00
02/02
22 ° 22 ° mây thưa
1675335600 : 1675335600
18:00
02/02
18 ° 18 ° mây thưa
1675339200 : 1675339200
19:00
02/02
17 ° 17 ° mây thưa
1675342800 : 1675342800
20:00
02/02
16 ° 16 ° mây thưa
1675346400 : 1675346400
21:00
02/02
16 ° 16 ° mây rải rác
1675350000 : 1675350000
22:00
02/02
16 ° 16 ° mây rải rác
1675353600 : 1675353600
23:00
02/02
16 ° 16 ° mây rải rác

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Xín Mần, Hà Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
02/02
22 ° 22 ° mây cụm
03/02
21 ° 21 ° mây đen u ám
04/02
21 ° 21 ° mưa nhẹ
05/02
21 ° 21 ° mưa nhẹ
06/02
21 ° 21 ° mưa nhẹ
07/02
20 ° 21 ° mưa nhẹ
08/02
24 ° 25 ° mưa nhẹ
09/02
23 ° 23 ° mưa nhẹ

Windy Maps