Yên Minh, Hà Giang

13/04/2024 17:33

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

30 °

Cảm giác: 33 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 60 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Yên Minh, Hà Giang Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Yên Minh, Hà Giang
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
31 ° 33 ° bầu trời quang đãng
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
30 ° 33 ° bầu trời quang đãng
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
30 ° 33 ° bầu trời quang đãng
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
28 ° 31 ° mưa nhẹ
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
27 ° 29 ° mưa nhẹ
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
25 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
24 ° 25 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Yên Minh, Hà Giang
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
31 ° 34 ° mưa nhẹ
14/04
31 ° 35 ° mưa nhẹ
15/04
33 ° 34 ° mưa vừa
16/04
29 ° 30 ° bầu trời quang đãng
17/04
27 ° 29 ° mưa nhẹ
18/04
27 ° 30 ° mưa nhẹ
19/04
28 ° 30 ° mưa nhẹ
20/04
28 ° 31 ° mưa vừa

Windy Maps