Bình Lục, Hà Nam

30/09/2022 19:08

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mưa nhẹ Độ ẩm: 97 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bình Lục, Hà Nam Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bình Lục, Hà Nam
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664539200 : 1664539200
19:00
30/09
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
24 ° 25 ° mây đen u ám
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
24 ° 25 ° mưa nhẹ
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
24 ° 25 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bình Lục, Hà Nam
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
26 ° 26 ° mưa cường độ nặng
01/10
27 ° 30 ° mưa vừa
02/10
28 ° 32 ° mưa vừa
03/10
29 ° 33 ° mưa vừa
04/10
29 ° 33 ° mưa vừa
05/10
28 ° 32 ° mưa nhẹ
06/10
28 ° 32 ° mưa vừa
07/10
28 ° 31 ° mưa vừa

Windy Maps