Ba Vì, Hà Nội

23/10/2021 21:27

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

20 °

Cảm giác: 20 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 75 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Ba Vì, Hà Nội Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Ba Vì, Hà Nội
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
20 ° 20 ° mây cụm
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
20 ° 20 ° mây cụm
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
19 ° 19 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Ba Vì, Hà Nội
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
22 ° 21 ° mưa nhẹ
24/10
21 ° 21 ° mây đen u ám
25/10
26 ° 26 ° mây cụm
26/10
26 ° 26 ° mây thưa
27/10
24 ° 24 ° mây đen u ám
28/10
26 ° 26 ° mây đen u ám
29/10
24 ° 24 ° mây đen u ám
30/10
23 ° 23 ° mây đen u ám