Cầu Giấy, Hà Nội

29/01/2023 15:21

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

16 °

Cảm giác: 14 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 18 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cầu Giấy, Hà Nội Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cầu Giấy, Hà Nội
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1674957600 : 1674957600
09:00
29/01
16 ° 14 ° bầu trời quang đãng
1674961200 : 1674961200
10:00
29/01
16 ° 14 ° bầu trời quang đãng
1674964800 : 1674964800
11:00
29/01
16 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1674968400 : 1674968400
12:00
29/01
17 ° 16 ° bầu trời quang đãng
1674972000 : 1674972000
13:00
29/01
18 ° 17 ° bầu trời quang đãng
1674975600 : 1674975600
14:00
29/01
20 ° 18 ° bầu trời quang đãng
1674979200 : 1674979200
15:00
29/01
21 ° 20 ° mây thưa
1674982800 : 1674982800
16:00
29/01
22 ° 20 ° mây thưa
1674986400 : 1674986400
17:00
29/01
21 ° 20 ° mây thưa
1674990000 : 1674990000
18:00
29/01
20 ° 18 ° bầu trời quang đãng
1674993600 : 1674993600
19:00
29/01
19 ° 17 ° bầu trời quang đãng
1674997200 : 1674997200
20:00
29/01
18 ° 16 ° bầu trời quang đãng
1675000800 : 1675000800
21:00
29/01
17 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1675004400 : 1675004400
22:00
29/01
15 ° 14 ° bầu trời quang đãng
1675008000 : 1675008000
23:00
29/01
15 ° 13 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cầu Giấy, Hà Nội
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/01
17 ° 16 ° bầu trời quang đãng
30/01
21 ° 19 ° bầu trời quang đãng
31/01
21 ° 20 ° bầu trời quang đãng
01/02
19 ° 19 ° mây đen u ám
02/02
20 ° 20 ° mưa nhẹ
03/02
20 ° 20 ° mưa nhẹ
04/02
16 ° 16 ° mưa nhẹ
05/02
16 ° 16 ° mưa nhẹ

Windy Maps