Hai Bà Trưng, Hà Nội

10/12/2023 23:15

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 89 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hai Bà Trưng, Hà Nội Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1702224000 : 1702224000
23:00
10/12
25 ° 26 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hai Bà Trưng, Hà Nội
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
10/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
11/12
27 ° 29 ° mây đen u ám
12/12
25 ° 26 ° mưa nhẹ
13/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
14/12
28 ° 29 ° mây cụm
15/12
26 ° 26 ° mây đen u ám
16/12
25 ° 25 ° mưa nhẹ
17/12
12 ° 11 ° mưa nhẹ

Windy Maps