Hai Bà Trưng, Hà Nội

17/05/2022 20:42

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

26 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 73 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hai Bà Trưng, Hà Nội Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
25 ° 26 ° mây cụm
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
25 ° 26 ° mây đen u ám
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
24 ° 25 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hai Bà Trưng, Hà Nội
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
27 ° 28 ° mây đen u ám
18/05
29 ° 30 ° mưa nhẹ
19/05
28 ° 31 ° mưa nhẹ
20/05
30 ° 34 ° mưa vừa
21/05
22 ° 23 ° mưa cường độ nặng
22/05
21 ° 22 ° mưa vừa
23/05
21 ° 22 ° mưa nhẹ
24/05
23 ° 24 ° mưa nhẹ

Windy Maps