Long Biên, Hà Nội

07/06/2023 20:38

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

33 °

Cảm giác: 40 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 78 % Gió: 4 m/s

Dự Báo Thời Tiết Long Biên, Hà Nội Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Long Biên, Hà Nội
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
32 ° 39 ° mây đen u ám
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
33 ° 40 ° mây đen u ám
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
32 ° 39 ° mây đen u ám
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
31 ° 38 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Long Biên, Hà Nội
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
34 ° 39 ° mưa nhẹ
08/06
31 ° 37 ° mưa nhẹ
09/06
28 ° 32 ° mưa cường độ nặng
10/06
30 ° 35 ° mưa nhẹ
11/06
30 ° 35 ° mưa nhẹ
12/06
31 ° 37 ° mưa nhẹ
13/06
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng
14/06
27 ° 30 ° mưa nhẹ

Windy Maps