Thanh Trì, Hà Nội

17/05/2022 14:59

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 28 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 47 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thanh Trì, Hà Nội Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thanh Trì, Hà Nội
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652770800 : 1652770800
14:00
17/05
28 ° 28 ° mây đen u ám
1652774400 : 1652774400
15:00
17/05
28 ° 28 ° mây đen u ám
1652778000 : 1652778000
16:00
17/05
28 ° 28 ° mây đen u ám
1652781600 : 1652781600
17:00
17/05
27 ° 28 ° mây đen u ám
1652785200 : 1652785200
18:00
17/05
26 ° 26 ° mây đen u ám
1652788800 : 1652788800
19:00
17/05
24 ° 24 ° mây cụm
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
22 ° 22 ° mây cụm
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
21 ° 22 ° mây cụm
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
21 ° 21 ° mây cụm
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
21 ° 21 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thanh Trì, Hà Nội
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
28 ° 28 ° mây đen u ám
18/05
27 ° 29 ° mây đen u ám
19/05
28 ° 31 ° mưa nhẹ
20/05
28 ° 32 ° mưa vừa
21/05
24 ° 25 ° mưa vừa
22/05
21 ° 22 ° mưa vừa
23/05
24 ° 24 ° mưa vừa
24/05
27 ° 29 ° mưa vừa

Windy Maps