Đức Thọ, Hà Tĩnh

29/11/2023 02:23

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

20 °

Cảm giác: 21 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 90 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Đức Thọ, Hà Tĩnh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Đức Thọ, Hà Tĩnh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1701198000 : 1701198000
02:00
29/11
20 ° 21 ° mây đen u ám
1701201600 : 1701201600
03:00
29/11
20 ° 21 ° mây đen u ám
1701205200 : 1701205200
04:00
29/11
20 ° 21 ° mây đen u ám
1701208800 : 1701208800
05:00
29/11
20 ° 20 ° mây cụm
1701212400 : 1701212400
06:00
29/11
19 ° 20 ° mây cụm
1701216000 : 1701216000
07:00
29/11
20 ° 20 ° mây cụm
1701219600 : 1701219600
08:00
29/11
21 ° 22 ° bầu trời quang đãng
1701223200 : 1701223200
09:00
29/11
23 ° 23 ° bầu trời quang đãng
1701226800 : 1701226800
10:00
29/11
24 ° 24 ° mây rải rác
1701230400 : 1701230400
11:00
29/11
24 ° 25 ° mây rải rác
1701234000 : 1701234000
12:00
29/11
25 ° 25 ° mây cụm
1701237600 : 1701237600
13:00
29/11
25 ° 25 ° mây cụm
1701241200 : 1701241200
14:00
29/11
25 ° 25 ° mây đen u ám
1701244800 : 1701244800
15:00
29/11
24 ° 25 ° mây đen u ám
1701248400 : 1701248400
16:00
29/11
24 ° 24 ° mây đen u ám
1701252000 : 1701252000
17:00
29/11
23 ° 23 ° mây đen u ám
1701255600 : 1701255600
18:00
29/11
23 ° 23 ° mây đen u ám
1701259200 : 1701259200
19:00
29/11
23 ° 23 ° mây đen u ám
1701262800 : 1701262800
20:00
29/11
22 ° 23 ° mây đen u ám
1701266400 : 1701266400
21:00
29/11
22 ° 23 ° mây đen u ám
1701270000 : 1701270000
22:00
29/11
22 ° 23 ° mây đen u ám
1701273600 : 1701273600
23:00
29/11
22 ° 23 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Đức Thọ, Hà Tĩnh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/11
24 ° 25 ° mây rải rác
30/11
23 ° 23 ° mưa vừa
01/12
21 ° 21 ° mưa cường độ nặng
02/12
20 ° 20 ° mưa nhẹ
03/12
19 ° 20 ° mưa nhẹ
04/12
21 ° 21 ° mưa nhẹ
05/12
21 ° 22 ° mưa nhẹ
06/12
24 ° 25 ° mưa nhẹ

Windy Maps