Hương Sơn, Hà Tĩnh

13/04/2024 16:47

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

33 °

Cảm giác: 39 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 59 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hương Sơn, Hà Tĩnh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hương Sơn, Hà Tĩnh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1712998800 : 1712998800
16:00
13/04
33 ° 39 ° bầu trời quang đãng
1713002400 : 1713002400
17:00
13/04
33 ° 39 ° bầu trời quang đãng
1713006000 : 1713006000
18:00
13/04
32 ° 38 ° bầu trời quang đãng
1713009600 : 1713009600
19:00
13/04
31 ° 37 ° bầu trời quang đãng
1713013200 : 1713013200
20:00
13/04
30 ° 35 ° mây thưa
1713016800 : 1713016800
21:00
13/04
28 ° 31 ° mây thưa
1713020400 : 1713020400
22:00
13/04
26 ° 27 ° mây rải rác
1713024000 : 1713024000
23:00
13/04
25 ° 26 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hương Sơn, Hà Tĩnh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/04
35 ° 40 ° bầu trời quang đãng
14/04
36 ° 40 ° mưa nhẹ
15/04
34 ° 39 ° mưa vừa
16/04
27 ° 31 ° mưa vừa
17/04
34 ° 40 ° mưa nhẹ
18/04
36 ° 40 ° bầu trời quang đãng
19/04
38 ° 41 ° bầu trời quang đãng
20/04
38 ° 40 ° mưa nhẹ

Windy Maps