Kỳ Anh, Hà Tĩnh

29/01/2023 17:04

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

18 °

Cảm giác: 18 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 52 % Gió: 7 m/s

Dự Báo Thời Tiết Kỳ Anh, Hà Tĩnh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1674964800 : 1674964800
11:00
29/01
18 ° 18 ° mây rải rác
1674968400 : 1674968400
12:00
29/01
18 ° 18 ° mây rải rác
1674972000 : 1674972000
13:00
29/01
18 ° 17 ° mây rải rác
1674975600 : 1674975600
14:00
29/01
18 ° 17 ° mây rải rác
1674979200 : 1674979200
15:00
29/01
18 ° 17 ° mây thưa
1674982800 : 1674982800
16:00
29/01
17 ° 17 ° mây thưa
1674986400 : 1674986400
17:00
29/01
16 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1674990000 : 1674990000
18:00
29/01
15 ° 14 ° bầu trời quang đãng
1674993600 : 1674993600
19:00
29/01
14 ° 13 ° bầu trời quang đãng
1674997200 : 1674997200
20:00
29/01
14 ° 13 ° bầu trời quang đãng
1675000800 : 1675000800
21:00
29/01
14 ° 13 ° bầu trời quang đãng
1675004400 : 1675004400
22:00
29/01
14 ° 13 ° bầu trời quang đãng
1675008000 : 1675008000
23:00
29/01
14 ° 13 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
29/01
18 ° 18 ° mây rải rác
30/01
19 ° 18 ° mây rải rác
31/01
20 ° 20 ° mây thưa
01/02
22 ° 22 ° mưa nhẹ
02/02
20 ° 21 ° mưa nhẹ
03/02
21 ° 21 ° mưa nhẹ
04/02
18 ° 19 ° mưa vừa
05/02
18 ° 18 ° mưa nhẹ

Windy Maps