Kỳ Anh, Hà Tĩnh

25/04/2024 09:05

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

34 °

Cảm giác: 40 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 57 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Kỳ Anh, Hà Tĩnh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1714010400 : 1714010400
09:00
25/04
34 ° 40 ° bầu trời quang đãng
1714014000 : 1714014000
10:00
25/04
34 ° 40 ° bầu trời quang đãng
1714017600 : 1714017600
11:00
25/04
34 ° 41 ° bầu trời quang đãng
1714021200 : 1714021200
12:00
25/04
35 ° 42 ° bầu trời quang đãng
1714024800 : 1714024800
13:00
25/04
36 ° 43 ° mây thưa
1714028400 : 1714028400
14:00
25/04
35 ° 42 ° mây cụm
1714032000 : 1714032000
15:00
25/04
32 ° 38 ° mây cụm
1714035600 : 1714035600
16:00
25/04
32 ° 38 ° mây cụm
1714039200 : 1714039200
17:00
25/04
29 ° 34 ° mây cụm
1714042800 : 1714042800
18:00
25/04
28 ° 32 ° mây cụm
1714046400 : 1714046400
19:00
25/04
28 ° 32 ° mây cụm
1714050000 : 1714050000
20:00
25/04
28 ° 31 ° bầu trời quang đãng
1714053600 : 1714053600
21:00
25/04
27 ° 29 ° mây thưa
1714057200 : 1714057200
22:00
25/04
26 ° 26 ° bầu trời quang đãng
1714060800 : 1714060800
23:00
25/04
27 ° 29 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/04
34 ° 41 ° bầu trời quang đãng
26/04
39 ° 42 ° bầu trời quang đãng
27/04
40 ° 43 ° bầu trời quang đãng
28/04
37 ° 41 ° bầu trời quang đãng
29/04
37 ° 42 ° bầu trời quang đãng
30/04
38 ° 41 ° mưa nhẹ
01/05
36 ° 41 ° mưa nhẹ
02/05
32 ° 38 ° mưa nhẹ

Windy Maps