Thạch Hà, Hà Tĩnh

23/09/2023 21:19

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 31 °

Hiện nay: bầu trời quang đãng Độ ẩm: 78 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thạch Hà, Hà Tĩnh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thạch Hà, Hà Tĩnh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1695477600 : 1695477600
21:00
23/09
28 ° 31 ° bầu trời quang đãng
1695481200 : 1695481200
22:00
23/09
28 ° 31 ° mây thưa
1695484800 : 1695484800
23:00
23/09
28 ° 31 ° mây thưa

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thạch Hà, Hà Tĩnh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/09
31 ° 36 ° mưa nhẹ
24/09
30 ° 34 ° mưa nhẹ
25/09
28 ° 33 ° mưa vừa
26/09
28 ° 32 ° mưa vừa
27/09
28 ° 34 ° mưa vừa
28/09
29 ° 33 ° mưa vừa
29/09
29 ° 34 ° mưa vừa
30/09
25 ° 26 ° mưa cường độ nặng

Windy Maps