Thạch Hưng, Hà Tĩnh

28/05/2024 18:33

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

32 °

Cảm giác: 37 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 60 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thạch Hưng, Hà Tĩnh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thạch Hưng, Hà Tĩnh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1716894000 : 1716894000
18:00
28/05
32 ° 37 ° mây đen u ám
1716897600 : 1716897600
19:00
28/05
32 ° 37 ° mây đen u ám
1716901200 : 1716901200
20:00
28/05
32 ° 37 ° mây đen u ám
1716904800 : 1716904800
21:00
28/05
32 ° 37 ° mây đen u ám
1716908400 : 1716908400
22:00
28/05
31 ° 36 ° mây đen u ám
1716912000 : 1716912000
23:00
28/05
31 ° 36 ° mây đen u ám

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thạch Hưng, Hà Tĩnh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
28/05
32 ° 37 ° mây đen u ám
29/05
37 ° 44 ° mây đen u ám
30/05
38 ° 45 ° mưa vừa
31/05
25 ° 26 ° mưa vừa
01/06
27 ° 30 ° mưa nhẹ
02/06
30 ° 35 ° mưa nhẹ
03/06
29 ° 33 ° mây đen u ám
04/06
30 ° 34 ° mây đen u ám

Windy Maps