Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

17/05/2022 21:16

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

22 °

Cảm giác: 22 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 79 % Gió: 0 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
22 ° 22 ° mây đen u ám
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
22 ° 22 ° mây đen u ám
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
22 ° 22 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
24 ° 24 ° mây đen u ám
18/05
27 ° 28 ° mây rải rác
19/05
29 ° 32 ° mưa nhẹ
20/05
27 ° 30 ° mưa nhẹ
21/05
28 ° 32 ° mưa vừa
22/05
24 ° 24 ° mưa vừa
23/05
25 ° 26 ° mưa nhẹ
24/05
23 ° 24 ° mưa nhẹ

Windy Maps