Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

30/09/2022 19:18

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

28 °

Cảm giác: 32 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 85 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664521200 : 1664521200
14:00
30/09
28 ° 32 ° mây đen u ám
1664524800 : 1664524800
15:00
30/09
27 ° 31 ° mưa nhẹ
1664528400 : 1664528400
16:00
30/09
27 ° 30 ° mưa vừa
1664532000 : 1664532000
17:00
30/09
26 ° 26 ° mưa vừa
1664535600 : 1664535600
18:00
30/09
26 ° 27 ° mưa vừa
1664539200 : 1664539200
19:00
30/09
25 ° 26 ° mưa vừa
1664542800 : 1664542800
20:00
30/09
25 ° 26 ° mưa vừa
1664546400 : 1664546400
21:00
30/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1664550000 : 1664550000
22:00
30/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1664553600 : 1664553600
23:00
30/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
30/09
28 ° 33 ° mưa vừa
01/10
27 ° 31 ° mưa vừa
02/10
25 ° 26 ° mưa vừa
03/10
27 ° 31 ° mưa vừa
04/10
28 ° 32 ° mưa vừa
05/10
28 ° 32 ° mưa nhẹ
06/10
28 ° 32 ° mưa nhẹ
07/10
28 ° 32 ° mưa nhẹ

Windy Maps