Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

31/01/2023 10:24

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

11 °

Cảm giác: 10 °

Hiện nay: mây thưa Độ ẩm: 77 % Gió: 1 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1675108800 : 1675108800
03:00
31/01
11 ° 10 ° mây thưa
1675112400 : 1675112400
04:00
31/01
11 ° 10 ° mây thưa
1675116000 : 1675116000
05:00
31/01
10 ° 10 ° mây thưa
1675119600 : 1675119600
06:00
31/01
10 ° 9 ° mây thưa
1675123200 : 1675123200
07:00
31/01
10 ° 9 ° mây rải rác
1675126800 : 1675126800
08:00
31/01
12 ° 12 ° bầu trời quang đãng
1675130400 : 1675130400
09:00
31/01
15 ° 14 ° bầu trời quang đãng
1675134000 : 1675134000
10:00
31/01
17 ° 16 ° bầu trời quang đãng
1675137600 : 1675137600
11:00
31/01
19 ° 18 ° bầu trời quang đãng
1675141200 : 1675141200
12:00
31/01
19 ° 19 ° bầu trời quang đãng
1675144800 : 1675144800
13:00
31/01
20 ° 19 ° bầu trời quang đãng
1675148400 : 1675148400
14:00
31/01
20 ° 20 ° bầu trời quang đãng
1675152000 : 1675152000
15:00
31/01
20 ° 19 ° bầu trời quang đãng
1675155600 : 1675155600
16:00
31/01
19 ° 18 ° bầu trời quang đãng
1675159200 : 1675159200
17:00
31/01
18 ° 17 ° bầu trời quang đãng
1675162800 : 1675162800
18:00
31/01
16 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1675166400 : 1675166400
19:00
31/01
15 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1675170000 : 1675170000
20:00
31/01
15 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1675173600 : 1675173600
21:00
31/01
15 ° 15 ° bầu trời quang đãng
1675177200 : 1675177200
22:00
31/01
15 ° 14 ° bầu trời quang đãng
1675180800 : 1675180800
23:00
31/01
14 ° 14 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
31/01
19 ° 19 ° bầu trời quang đãng
01/02
23 ° 23 ° mây cụm
02/02
21 ° 21 ° mây đen u ám
03/02
23 ° 24 ° mưa nhẹ
04/02
21 ° 21 ° mưa nhẹ
05/02
22 ° 22 ° mưa nhẹ
06/02
25 ° 26 ° mưa nhẹ
07/02
26 ° 26 ° mây cụm

Windy Maps