Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

23/10/2021 20:59

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

19 °

Cảm giác: 19 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 80 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1634994000 : 1634994000
20:00
23/10
19 ° 19 ° mây đen u ám
1634997600 : 1634997600
21:00
23/10
19 ° 19 ° mây đen u ám
1635001200 : 1635001200
22:00
23/10
19 ° 19 ° mây đen u ám
1635004800 : 1635004800
23:00
23/10
19 ° 19 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
23/10
19 ° 18 ° mưa nhẹ
24/10
19 ° 19 ° mây đen u ám
25/10
23 ° 23 ° mây đen u ám
26/10
24 ° 24 ° mưa nhẹ
27/10
22 ° 23 ° mưa nhẹ
28/10
22 ° 23 ° mưa vừa
29/10
21 ° 22 ° mưa vừa
30/10
22 ° 22 ° mưa vừa