Hòa Cường, Hải Châu

07/06/2023 14:58

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

32 °

Cảm giác: 39 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 70 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Hòa Cường, Hải Châu Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Hòa Cường, Hải Châu
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1686121200 : 1686121200
14:00
07/06
32 ° 39 ° mưa nhẹ
1686124800 : 1686124800
15:00
07/06
32 ° 39 ° mây rải rác
1686128400 : 1686128400
16:00
07/06
32 ° 39 ° mưa nhẹ
1686132000 : 1686132000
17:00
07/06
31 ° 38 ° mưa nhẹ
1686135600 : 1686135600
18:00
07/06
30 ° 36 ° mưa vừa
1686139200 : 1686139200
19:00
07/06
28 ° 33 ° mưa vừa
1686142800 : 1686142800
20:00
07/06
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1686146400 : 1686146400
21:00
07/06
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1686150000 : 1686150000
22:00
07/06
26 ° 26 ° mưa nhẹ
1686153600 : 1686153600
23:00
07/06
26 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Hòa Cường, Hải Châu
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
07/06
31 ° 37 ° mưa vừa
08/06
31 ° 36 ° mưa nhẹ
09/06
32 ° 37 ° mưa vừa
10/06
32 ° 36 ° mưa nhẹ
11/06
33 ° 37 ° mưa nhẹ
12/06
33 ° 38 ° mưa nhẹ
13/06
33 ° 37 ° mưa nhẹ
14/06
32 ° 35 ° mưa nhẹ

Windy Maps