Bình Giang, Hải Dương

02/06/2023 06:11

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 36 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 87 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Bình Giang, Hải Dương Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Bình Giang, Hải Dương
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1685660400 : 1685660400
06:00
02/06
29 ° 36 ° mây đen u ám
1685664000 : 1685664000
07:00
02/06
29 ° 36 ° mây đen u ám
1685667600 : 1685667600
08:00
02/06
30 ° 37 ° mây đen u ám
1685671200 : 1685671200
09:00
02/06
32 ° 39 ° mây đen u ám
1685674800 : 1685674800
10:00
02/06
35 ° 42 ° mây cụm
1685678400 : 1685678400
11:00
02/06
38 ° 45 ° mây cụm
1685682000 : 1685682000
12:00
02/06
40 ° 47 ° mây cụm
1685685600 : 1685685600
13:00
02/06
40 ° 47 ° mây cụm
1685689200 : 1685689200
14:00
02/06
41 ° 46 ° mây đen u ám
1685692800 : 1685692800
15:00
02/06
40 ° 46 ° mây đen u ám
1685696400 : 1685696400
16:00
02/06
38 ° 45 ° mây đen u ám
1685700000 : 1685700000
17:00
02/06
36 ° 42 ° mây đen u ám
1685703600 : 1685703600
18:00
02/06
33 ° 39 ° mây đen u ám
1685707200 : 1685707200
19:00
02/06
31 ° 37 ° mây cụm
1685710800 : 1685710800
20:00
02/06
31 ° 37 ° bầu trời quang đãng
1685714400 : 1685714400
21:00
02/06
30 ° 36 ° bầu trời quang đãng
1685718000 : 1685718000
22:00
02/06
30 ° 36 ° bầu trời quang đãng
1685721600 : 1685721600
23:00
02/06
30 ° 36 ° bầu trời quang đãng

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Bình Giang, Hải Dương
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
02/06
38 ° 45 ° mây cụm
03/06
38 ° 45 ° mưa nhẹ
04/06
37 ° 42 ° mưa nhẹ
05/06
32 ° 37 ° mưa nhẹ
06/06
33 ° 37 ° mưa vừa
07/06
33 ° 38 ° mưa nhẹ
08/06
33 ° 39 ° mưa nhẹ
09/06
34 ° 40 ° mưa nhẹ

Windy Maps