Cẩm Giàng, Hải Dương

13/07/2024 19:13

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

29 °

Cảm giác: 35 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 79 % Gió: 5 m/s

Dự Báo Thời Tiết Cẩm Giàng, Hải Dương Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Cẩm Giàng, Hải Dương
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1720872000 : 1720872000
19:00
13/07
29 ° 35 ° mây cụm
1720875600 : 1720875600
20:00
13/07
29 ° 35 ° mây rải rác
1720879200 : 1720879200
21:00
13/07
29 ° 35 ° mây rải rác
1720882800 : 1720882800
22:00
13/07
29 ° 35 ° mây cụm
1720886400 : 1720886400
23:00
13/07
29 ° 34 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Cẩm Giàng, Hải Dương
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
13/07
34 ° 41 ° mưa nhẹ
14/07
34 ° 40 ° mưa nhẹ
15/07
32 ° 38 ° mưa cường độ nặng
16/07
33 ° 40 ° mưa vừa
17/07
33 ° 40 ° mưa vừa
18/07
32 ° 38 ° mưa vừa
19/07
26 ° 27 ° mưa cường độ nặng
20/07
31 ° 38 ° mưa vừa

Windy Maps