Kim Thành, Hải Dương

17/05/2022 20:51

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

24 °

Cảm giác: 25 °

Hiện nay: mây đen u ám Độ ẩm: 80 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Kim Thành, Hải Dương Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Kim Thành, Hải Dương
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652792400 : 1652792400
20:00
17/05
24 ° 24 ° mây cụm
1652796000 : 1652796000
21:00
17/05
24 ° 25 ° mây đen u ám
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
24 ° 24 ° mây cụm
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
23 ° 23 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Kim Thành, Hải Dương
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
26 ° 26 ° mây cụm
18/05
27 ° 29 ° mưa nhẹ
19/05
28 ° 32 ° mưa nhẹ
20/05
30 ° 35 ° mưa nhẹ
21/05
24 ° 25 ° mưa vừa
22/05
21 ° 22 ° mưa vừa
23/05
22 ° 23 ° mưa nhẹ
24/05
24 ° 25 ° mây đen u ám

Windy Maps