Kinh Môn, Hải Dương

25/09/2022 11:30

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

25 °

Cảm giác: 26 °

Hiện nay: mây rải rác Độ ẩm: 89 % Gió: 2 m/s

Dự Báo Thời Tiết Kinh Môn, Hải Dương Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Kinh Môn, Hải Dương
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1664056800 : 1664056800
05:00
25/09
25 ° 26 ° mây rải rác
1664060400 : 1664060400
06:00
25/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ
1664064000 : 1664064000
07:00
25/09
25 ° 26 ° mây rải rác
1664067600 : 1664067600
08:00
25/09
26 ° 27 ° mây rải rác
1664071200 : 1664071200
09:00
25/09
27 ° 30 ° mưa nhẹ
1664074800 : 1664074800
10:00
25/09
29 ° 32 ° mây thưa
1664078400 : 1664078400
11:00
25/09
31 ° 34 ° mưa nhẹ
1664082000 : 1664082000
12:00
25/09
31 ° 34 ° mưa nhẹ
1664085600 : 1664085600
13:00
25/09
31 ° 35 ° mưa nhẹ
1664089200 : 1664089200
14:00
25/09
31 ° 35 ° mưa nhẹ
1664092800 : 1664092800
15:00
25/09
30 ° 34 ° mưa nhẹ
1664096400 : 1664096400
16:00
25/09
29 ° 34 ° mưa nhẹ
1664100000 : 1664100000
17:00
25/09
28 ° 32 ° mưa nhẹ
1664103600 : 1664103600
18:00
25/09
26 ° 26 ° mây thưa
1664107200 : 1664107200
19:00
25/09
26 ° 26 ° mây thưa
1664110800 : 1664110800
20:00
25/09
26 ° 26 ° mây đen u ám
1664114400 : 1664114400
21:00
25/09
25 ° 26 ° mây đen u ám
1664118000 : 1664118000
22:00
25/09
25 ° 26 ° mây cụm
1664121600 : 1664121600
23:00
25/09
25 ° 26 ° mưa nhẹ

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Kinh Môn, Hải Dương
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
25/09
31 ° 34 ° mưa nhẹ
26/09
31 ° 36 ° mưa nhẹ
27/09
32 ° 37 ° bầu trời quang đãng
28/09
32 ° 36 ° mưa nhẹ
29/09
24 ° 25 ° mưa vừa
30/09
24 ° 25 ° mưa vừa
01/10
24 ° 25 ° mưa cường độ nặng
02/10
30 ° 34 ° mưa nhẹ

Windy Maps