Thanh Hà, Hải Dương

17/05/2022 22:17

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

23 °

Cảm giác: 23 °

Hiện nay: mây cụm Độ ẩm: 81 % Gió: 3 m/s

Dự Báo Thời Tiết Thanh Hà, Hải Dương Ngày Mai, Hôm Nay & 7 Ngày Tới

Dự Báo Thời Tiết Hàng Giờ

Tại: Thanh Hà, Hải Dương
Giờ Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
1652799600 : 1652799600
22:00
17/05
23 ° 23 ° mây cụm
1652803200 : 1652803200
23:00
17/05
23 ° 23 ° mây cụm

Dự Báo Thời Tiết 7 Ngày Tới

Tại : Thanh Hà, Hải Dương
Ngày Nhiệt độ Cảm giác Tình trạng
17/05
27 ° 27 ° mây cụm
18/05
27 ° 29 ° mây đen u ám
19/05
28 ° 31 ° mưa nhẹ
20/05
30 ° 35 ° mưa nhẹ
21/05
24 ° 25 ° mưa vừa
22/05
21 ° 22 ° mưa vừa
23/05
22 ° 22 ° mưa nhẹ
24/05
23 ° 24 ° mưa nhẹ

Windy Maps